Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 października 2018 r.

Wyświetl stronę główną » Wybory Samorządowe » POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 1 października 2018 r.

                                                                        POSTANOWIENIE

                                                            Komisarza Wyborczego w Kielcach II

                                                                 z dnia 1 października 2018 r.

                                w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łubnice

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 4 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Kielcach II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubnice.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                Komisarz Wyborczy

                     w Kielcach II

                /-/  Rafał ADAMCZYK

 

 

 

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27 września 2018 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Centrum Kultury, Łubnice 74, 28-232 Łubnice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Monika Małgorzata Andrecka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Borki

2.

Ewelina Agnieszka Gil, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Zalesie

3.

Mateusz Zbigniew Krokosz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Duży

4.

Jolanta Legawiec, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Łubnice

5.

Krystyna Miś, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wilkowa

6.

Agnieszka Piotrowska, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Przeczów

7.

Barbara Jadwiga Piotrowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Budziska

8.

Marzena Marianna Pytka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Połaniec

9.

Henryka Zofia Rogala, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Orzelec Duży

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Mariusz Banach, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Duży

2.

Józef Adam Dulęba, zgłoszony przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Łubnice

3.

Mariola Katarzyna Kwiecień, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wilkowa

4.

Mariola Milena Maćkowska, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Przeczów

5.

Ewelina Joanna Marynczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Łubnice

6.

Patrycja Agnieszka Strzałka, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Przeczów

7.

Teresa Weronika Sulimowicz, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Orzelec Mały

8.

Lucyna Beata Zysk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Budziska

9.

Rafał Wojciech Zysk, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Łubnice

 

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa, Budziska 149, 28-232 Łubnice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Teresa Małgorzata Bąk, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Budziska

2.

Grzegorz Tomasz Bryk, zgłoszony przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Góra

3.

Olga Milena Gad, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Słupiec

4.

Katarzyna Kalita, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Zrębin

5.

Karolina Kalita-Kuźnia, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Borki

6.

Lucyna Kozioł-Golba, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupiec

7.

Dorota Beata Moryto, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Budziska

8.

Daria Monika Pyrz, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Gace Słupieckie

9.

Magdalena Justyna Sadłocha, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Budziska

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Leszek Adamczak, zgłoszony przez KWW RFS 2018, zam. Budziska

2.

Elżbieta Bryk, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Budziska

3.

Michał Łukasz Gil, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Orzelec Duży

4.

Adrian Glica, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Przeczów

5.

Mateusz Godos, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wilkowa

6.

Bożenna Golba, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Czarzyzna

7.

Arkadiusz Ryszard Kowalski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Słupiec

8.

Teresa Krawczyk, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Czarzyzna

9.

Ewa Lech-Strzępek, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Wilkowa

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa, Gace Słupieckie 85, 28-232 Łubnice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Małgorzata Joanna Imiołek, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Duży

2.

Karolina Kosatka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Czarzyzna

3.

Barbara Ewa Kostera, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Gace Słupieckie

4.

Grzegorz Kotlarz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Czarzyzna

5.

Beata Pawełek, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Grabowa

6.

Milena Pawłowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wilkowa

7.

Agnieszka Marta Reczek, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Słupiec

8.

Aleksandra Anita Sanecka, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Gace Słupieckie

9.

Bożena Małgorzata Woźniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Duży

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Aneta Joanna Gradkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Rejterówka

2.

Anita Monika Krupa, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Słupiec

3.

Krzysztof Matuszewski, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Duży

4.

Marian Nogacki, zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Gace Słupieckie

5.

Kinga Marta Sanecka, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Gace Słupieckie

6.

Kamil Skop, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orzelec Duży

7.

Cecylia Struzik, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Słupiec

8.

Marcin Piotr Sulimowicz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Mały

9.

Wioleta Agata Ślęzak, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Wilkowa

 

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Publiczna Szkoła Podstawowa, Wilkowa 47, 28-232 Łubnice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Agnieszka Kalita, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Borki

2.

Monika Klaudia Kalita, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Słupiec

3.

Karolina Kotlarz, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Wolica

4.

Ewelina Maria Papież, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łubnice

5.

Anna Maria Pawłowska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wilkowa

6.

Kinga Ewelina Pytka, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Łubnice

7.

Małgorzata Stolicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Łubnice

8.

Klaudia Ślęzak, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Wilkowa

9.

Ilona Anna Wódka, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Zofiówka

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Barbara Dudek, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orzelec Duży

2.

Justyna Jakubik, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Wilkowa

3.

Anna Kępińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łyczba

4.

Anna Agata Kępińska, zgłoszona przez KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ, zam. Wilkowa

5.

Stanisława Mazur, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Czarzyzna

6.

Izabela Małgorzata Pszczoła, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Budziska

7.

Małgorzata Barbara Starbek, zgłoszona przez KWW JEDNOŚĆ, zam. Łubnice

8.

Agnieszka Telka, zgłoszona przez KWW RFS 2018, zam. Wolica

9.

Paweł Stanisław Wieczorek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Beszowa

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2018-10-05

Edycja artykułu - Karolina Kotlarz

2018-10-05

Edycja artykułu - Karolina Kotlarz

2018-10-04

Dodanie artykułu - Tomasz Urbanowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: