Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1006

Uchwała: XXXVII/181/17, z dnia: 28 grudnia 2017 r.

Uchwała numer: XXXVII/181/17

Z dnia: 28 grudnia 2017 r.

W sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2018 rok