Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1007

Uchwała: XXXVII/182/17, z dnia: 28 grudnia 2017 r.

Uchwała numer: XXXVII/182/17

Z dnia: 28 grudnia 2017 r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018 - 2021