Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1008

Uchwała: XXXVII/183/17, z dnia: 28 grudnia 2017 r.

Uchwała numer: XXXVII/183/17

Z dnia: 28 grudnia 2017 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.