Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1010

Uchwała: XXXVII/185/17, z dnia: 28 grudnia 2017 r.

Uchwała numer: XXXVII/185/17

Z dnia: 28 grudnia 2017 r.

W sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/108/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych