Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1011

Uchwała: XXXVII/186/17, z dnia: 28 grudnia 2017 r.

Uchwała numer: XXXVII/186/17

Z dnia: 28 grudnia 2017 r.

W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych