Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1013

Uchwała: XXXVII/188/17, z dnia: 28 grudnia 2017 r.

Uchwała numer: XXXVII/188/17

Z dnia: 28 grudnia 2017 r.

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.