Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1271

Uchwała: V/26/19, z dnia: 12 lutego 2019 r.

Uchwała numer: V/26/19

Z dnia: 12 lutego 2019 r.

W sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łubnice na 2019 rok.