Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1272

Uchwała: V/27/19, z dnia: 12 lutego 2019 r.

Uchwała numer: V/27/19

Z dnia: 12 lutego 2019 r.

W sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2019 r.”