Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1273

Uchwała: V/28/19, z dnia: 12 lutego 2019 r.

Uchwała numer: V/28/19

Z dnia: 12 lutego 2019 r.

W sprawie: pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach