Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1274

Uchwała: V/29/19, z dnia: 12 lutego 2019 r.

Uchwała numer: V/29/19

Z dnia: 12 lutego 2019 r.

W sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”