Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1275

Uchwała: V/30/19, z dnia: 12 lutego 2019 r.

Uchwała numer: V/30/19

Z dnia: 12 lutego 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały Nr V/11/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso