Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1277

Uchwała: VI/32/19, z dnia: 29 marca 2019 r.

Uchwała numer: VI/32/19

Z dnia: 29 marca 2019 r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 2023 rok