Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1446

Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach

Podtytuł: w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym