Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1447

Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach

Podtytuł: w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej