Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1547

Uchwała: XVI/104/20, z dnia: 28 maja 2020 r.

Uchwała numer: XVI/104/20

Z dnia: 28 maja 2020 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice