Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/689

Uchwała: XII/46/15, z dnia: 29 września 2015 roku

Uchwała numer: XII/46/15

Z dnia: 29 września 2015 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2018.