Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/691

Załącznik Nr 2 do Uchwały XII/46/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 września 2015 roku