Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/692

Uchwała: XIII/47/15, z dnia: 29 października 2015 r.

Uchwała numer: XIII/47/15

Z dnia: 29 października 2015 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok