Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/695

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/48/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2015 r.