Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/696

Uchwała: XIII/49/15, z dnia: 29 października 2015 roku

Uchwała numer: XIII/49/15

Z dnia: 29 października 2015 roku

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Staszowskiego