Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1349

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości