Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1385

Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie - miejscowość Słupiec