Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1514

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż wagi inwentarzowej, przeznaczonej do ważenia trzody chlewnej, bydła oraz innych zwierząt