Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/1587

Tłumacz dla niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Gminy Łubnice informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Urzędu.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie Urzędu 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia Urzędu o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: sekretariat@lubnice.eu,
2. faksem, na nr 015 8659236
3. listownie na adres:

Urząd Gminy Łubnice
Łubnice 66a
28-232 Łubnice
 
Jednocześnie przypominamy, że z Urzędem można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranem,
2. pocztą elektroniczną, adres: sekretariat@lubnice.eu,
2. faksem, tel.: nr 015 8659236,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 015 8659220.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Urzędu zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.