Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2001

Wystąpienie pokontrolne - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach