Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2139

Uchwała: LI/320/23, z dnia: 28 września 2023 r.

Uchwała numer: LI/320/23

Z dnia: 28 września 2023 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok