Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2140

Uchwała: LI/321/23, z dnia: 28 września 2023 r.

Uchwała numer: LI/321/23

Z dnia: 28 września 2023 r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023-2031