Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2141

Uchwała: LI/322/23, z dnia: 28 września 2023 r.

Uchwała numer: LI/322/23

Z dnia: 28 września 2023 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Łubnice z Wiślańskiego Klastra Energii