Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2143

Uchwała: LI/324/23, z dnia: 28 września 2023 r.

Uchwała numer: LI/324/23

Z dnia: 28 września 2023 r.

W sprawie: zmiany uchwały nr XLIX/312/23 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach.