Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2145

Uchwała: LII/325/23, z dnia: 30 października 2023 r.

Uchwała numer: LII/325/23

Z dnia: 30 października 2023 r.

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok