Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2146

Uchwała: LII/326/23, z dnia: 30 października 2023 r.

Uchwała numer: LII/326/23

Z dnia: 30 października 2023 r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2023 - 2031