Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2147

Uchwała: LII/327/23, z dnia: 30 października 2023 r.

Uchwała numer: LII/327/23

Z dnia: 30 października 2023 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubnice w trybie bezprzetargowym