Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2148

Uchwała: LII/328/23, z dnia: 30 października 2023 r.

Uchwała numer: LII/328/23

Z dnia: 30 października 2023 r.

W sprawie: zmiany uchwały nr VII/37/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji