Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2149

Uchwała: LII/329/23, z dnia: 30 października 2023 r.

Uchwała numer: LII/329/23

Z dnia: 30 października 2023 r.

W sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność gminy Łubnice, położonej w miejscowości Łubnice, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 269/7, obręb Łubnice