Artykuł pochodzi ze strony: www.biplubnice.pl

Adres artykułu: www.biplubnice.pl/artykuly/2205

Uchwała: LVI/351/24, z dnia: 21 marca 2024 r.

Uchwała numer: LVI/351/24

Z dnia: 21 marca 2024 r.

W sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki