Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Zarządzenia 2018 rok. 2309 razy
2.  Protokoły Kadencja 2018-2023 2287 razy
3.  Postanowienie 2261 razy
4.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym 2157 razy
5.  Zarządzenia 2019 rok. 2143 razy
6.  Oświadczenia 2017 rok 1464 razy
7.  Program Odnowy Środowiska 1399 razy
8.  Plan Gospodarki Odpadami 1390 razy
9.  Zarządzenia 2020 rok. 1376 razy
10.  Rewaloryzacja zabytkowego parku Lipiny wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku po GS SCH w Łubnicach 1376 razy
11.  Wybory uzupełniające Rada Gminy 1194 razy
12.  INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ŁUBNICE 1191 razy
13.  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ŁUBNICE 1184 razy
14.  RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1100 razy
15.  Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach 1093 razy
16.  Przetarg - Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice 1073 razy
17.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 1039 razy
18.  Skład osobowy Rady Gminy Łubnice kadencji 2018-2023 r. 1032 razy
19.  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ŁUBNICE 1013 razy
20.  REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ŁUBNICE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 984 razy
21.  Przebudowa drogi gminnej nr 002011T Łubnice Las od km 0+000 do km 0+995 972 razy
22.  Raport o stanie gminy Łubnice za 2017 rok 972 razy
23.  Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 969 razy
24.  Przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, wyłączonej z zabudowy położonej w miejscowości Słupiec, gmina Łubnice oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/2 o powierzchni 0,30 ha 948 razy
25.  Zarządzenia 2021 rok. 948 razy
26.  Transmisje obrad Rady Gminy 929 razy
27.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP II Zlewnia Łubnice 926 razy
28.  Oczyszczalnia - informacja z otwarcia ofert 893 razy
29.  Oświadczenia 2019 rok 885 razy
30.  Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 rok 871 razy
W sumie 38378 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 32.9 %
2.  Uchwały Rady Gminy Łubnice kat. główna 21.2 %
3.  Obwieszczenia kat. główna 6.5 %
4.  Ogłoszenia kat. główna 6.3 %
5.  Nieruchomości i rolnictwo kat. główna 6.1 %
6.  Nabór Na Wolne Stanowiska kat. główna 2.7 %
7.  Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice kat. główna 1.7 %
8.  Wybory Samorządowe kat. główna 1.7 %
9.  Radni Gminy Łubnice kat. główna 1.4 %
10.  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych kat. główna 1.2 %
11.  Wójt Gminy kat. główna 1.1 %
12.  Podatki i Opłaty kat. główna 1 %
13.  Decyzje Środowiskowe kat. główna 1 %
14.  Pracownicy Wydający Decyzje Administracyjne kat. główna 1 %
15.  Strategie i Plany Gminy kat. główna 0.9 %
16.  Budżet i Majątek Gminy kat. główna 0.9 %
17.  Archiwum kat. główna 0.8 %
18.  Bilans jednostek budżetowych kat. główna 0.7 %
19.  Gospodarka Odpadami kat. główna 0.7 %
20.  Wybory Prezydenckie kat. główna 0.7 %
21.  Protokoły Kontroli kat. główna 0.7 %
22.  Protokoły z Sesji Rady Gminy Łubnice kat. główna 0.6 %
23.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.6 %
24.  Rada Gminy kat. główna 0.6 %
25.  Parlament Europejski kat. główna 0.5 %
26.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.5 %
27.  Wójt Gminy Łubnice kat. główna 0.5 %
28.  Jednostki Organizacyjne kat. główna 0.5 %
29.  Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego kat. główna 0.4 %
30.  Transmisje obrad Rady Gminy kat. główna 0.4 %
31.  Regulamin Organizacyjny kat. główna 0.4 %
32.  Jednostki Pomocnicze kat. główna 0.3 %
33.  Rejestr Działalności Regulowanej kat. główna 0.3 %
34.  Publicznie Dostępny Wykaz Danych kat. główna 0.3 %
35.  Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest kat. główna 0.3 %
36.  Wybory Parlamentarne kat. główna 0.3 %
37.  Statut Gminy Łubnice kat. główna 0.3 %
38.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.2 %
39.  Wzory Dokumentów kat. główna 0.2 %
40.  Informacje Nieudostępnione kat. główna 0.2 %
41.  Twoja Sprawa kat. główna 0.2 %
42.  Inne kat. główna 0.2 %
43.  Program Odnowy Środowiska kat. główna 0.2 %
44.  Postanowienie kat. główna 0.2 %
45.  Plan Gospodarki Odpadami kat. główna 0.2 %
46.  Archiwum Przetargów kat. główna 0.2 %
47.  Archiwum Pozostałe kat. główna 0.1 %
48.  Raport o stanie zapewnienia dostępności kat. główna 0.1 %
49.  Statystyka Odwiedzin kat. główna 0.1 %
50.  Dane kat. główna 0 %
51.  Redakcja Biuletynu kat. główna 0 %
52.  Decyzje kat. główna 0 %
53.  Zawiadomienia kat. główna 0 %
54.  Stanowiska kat. główna 0 %
55.  Archiwum BIP do 30.04.2015 kat. główna 0 %
56.  Wykaz danych o dokumentach kat. główna 0 %
57.  Wyniki Przetargów 0 %
58.  Ogłoszenia Przetargów 0 %
Oficjalna strona www
Gmina Łubnice
28-232 Łubnice, Łubnice 66a
woj. świętokrzyskie 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: